Montage voorwaarden

1. De montageopdracht wordt alleen aanvaard indien de bijpassende fundering door Koopjetuinkas.nl is geleverd en/of vooraf is goedgekeurd. 2. De ondergrond van de bouwlocatie dient vlak, stabiel en vast/ongeroerd (eventueel aangetrild) te zijn om mogelijke verzakkingen te voorkomen. Koopjetuinkas.nl is niet aansprakelijk voor eventuele verzakkingen die zich naderhand aandienen. Ook dient de ondergrond voor de voor-en achtergevel waterpas te zijn. De ondergrond wordt voor aanvang van de montage beoordeeld door de monteur. Als de ondergrond niet aan de gestelde eisen voldoet, zal de monteur niet aanvangen met de werkzaamheden. 3. De locatie dient te zijn ontdaan van obstakels zoals boomwortels, funderingsresten, stroomkabels, maailijn van grasrobot etc. 4. De vrije ruimte rondom de kas dient ten alle tijden minimaal 50 (zegge: vijftig) cm te zijn. Deze ruimte is nodig voor het monteren en beglazen van de kas. 5. Bij montage van een muurkas, dient de achterwand stabiel, vlak en haaks te zijn ten opzichte van de vloer of ondergrond. Als de beoogde achterwand niet aan de gestelde eisen voldoet, zal de monteur niet aanvangen met de werkzaamheden. Een foto van de locatie is verreist. 6. De afstand tussen de losplaats en de bouwlocatie is maximaal 40 meter. 7. De kasdelen dienen vanaf de losplaats eenvoudig verplaatst te kunnen worden naar de bouwlocatie ( dus bijvoorbeeld niet door een woning etc) 8. De bouwlocatie moet voor de monteurs van Koopjetuinkas.nl goed bereikbaar zijn. 9. Eventuele kosten voor parkeren en tol etc worden extra in rekening gebracht. 10. Het leveren en storten van beton, bedoeld voor verankering, is niet standaard in de prijs inbegrepen, tenzij dit overeengekomen is. 11. Indien de (bestaande) fundering, bouwlocatie en/of losplaats niet voldoen aan de gestelde richtlijnen, zal de monteur niet aanvangen met zijn werkzaamheden. De kosten van het ontstane meerwerk - € 75,= excl. BTW per uur - zijn voor rekening van de klant, als deze besluit de extra werkzaamheden door de monteur van Koopjetuinkas.nl te laten uitvoeren. Besluit de klant de locatie zelf op orde te willen brengen en de monteur kan niet aanvangen met de werkzaamheden, dan zullen er voorrijkosten worden berekend op basis van kilometers en reistijd. Deze kosten zijn voor rekening van de klant. 12. Montage op bijvoorbeeld de wadden eilanden / stadscentra of een zero emissiezone zijn op aanvraag 13. De overeengekomen montageprijs is exclusief montage van de eventueel mee bestelde accessoires. Indien gewenst kan hierover vooraf een montageprijs worden afgesproken. Reclamaties met betrekking tot de geleverde montagediensten dienen voor vertrek van de monteur kenbaar te worden gemaakt. Reclamaties met betrekking tot de geleverde montage die achteraf worden gemeld, worden niet door Koopjetuinkas in behandeling genomen. Uiteraard is er natuurlijk veel mogelijk en denken wij graag mee, bij twijfel over de door ons uit te voeren montage kunt u natuurlijk altijd even contact met ons opnemen.